REKISTERISELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 29.11.2017 
Viimeisin päivitys: 20.3.2023

 1. Rekisterinpitäjä              

Nurminen Works Oy

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö            

Saija Marttila, 0406196863

3. Rekisterin nimi 

Nurminen Works Oy:n uutiskirjeen yhteystietorekisteri ja erilliset Excel tiedostot, Rekrytointilomakkeet

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Nurminen Works Oy:n yhteystietorekisteriin tallennettuja tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon sekä suoramarkkinointitarkoituksiin (sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen). Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.
Työpaikkahakemuksen tietoja käytetään rekrytointiin. Tietoja säilytetään maksimissaan 12kk mahdollisia tulevia rekrytointitarpeita varten.

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröitäviä tietoja ovat: 
Henkilön nimi, organisaatio, tehtävä/asema ja yhteystiedot työpaikalle.

Työpaikkahakemuslomakkeen tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet               

Asiakkaan oma liittymisilmoitus tai täytetyn lomakkeen kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa myös Nurminen Works Oy:n yhteistyökumppaneilta tai luotettavista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle              

Nurminen Works Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet         

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. 
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus      

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, korjata ja kieltää rekisteriin tallennettuja itseään koskevia tietoja.
Tarkastus- ja korjauspyyntö sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.