Nurminen Works Oy:n ilmoituskanava väärinkäytösepäilyistä (whistleblowing)

Nurminen Works Oy on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan liiketoiminnassaan lakeja sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin.

 

Rikkomusten ja väärinkäytösten raportointia varten käytössämme on ilmoituskanava, jonka kautta yrityksen palveluksessa oleva henkilö, yrityksen asiakas, yhteistyökumppani tai muu sidosryhmään kuuluva voi ilmoittaa Nurminen Works Oy:n toimintaan liittyvistä väärinkäytöksistä.

 

Nurminen Works Oy:n palveluksessa olevan henkilön tulee raportoida työyhteisössä havaitusta väärinkäytöksestä tai epäillystä rikkomuksesta ensisijaisesti omalle esimiehelle tai tämän esimiehelle. Mikäli se ei ole sopiva väylä, voi ilmoituksen tehdä tämän ilmoituskanavan kautta.


Minkälaisista epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoituskanavan kautta ilmoitetaan?

Esimerkkejä tilanteista:

  • Taloudellinen väärinkäytös
  • Lahjonta tai kiristys
  • Ihmisoikeusrikkomus
  • Petos tai varastaminen
  • Vakava syrjintä tai ahdistelu
  • Ympäristörikkomus

Miten teen ilmoituksen?

Ilmoitus tehdään sähköisesti alla olevan "Tee ilmoitus" -painikkeen kautta. Kun lähetät ilmoituksen, saat lopuksi salasanan seurantasivullesi. Muista tallentaa salasana itsellesi, se pysyy samana käsittelyn ajan. Mikäli et tallenna salasanaa, pitää sinun tehdä ilmoitus uudelleen. Salasanan avulla pystyt seuraamaan ilmoituksen käsittelyn etenemistä, kirjoittamaan lisätietoja ja tarvittaessa viestimään Nurminen Worksin Whistleblower-tiimin kanssa anonyymisti. Saat tiedon ilmoituksen vastaanottamisesta ja mahdolliset lisäkysymykset 7 päivän sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoitukseen liittyvä palaute ja päätös annetaan 3 kuukauden kuluessa.

 

Tee ilmoitus

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset käsittelee Nurminen Works Oy:n tehtävään osoittamat käsittelijät. He voivat pyytää tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä luottamuksellisesti. Käsittelijät raportoivat saaduista ilmoituksista yrityksen johdolle.

Ilmoituskanavan kautta tulleet viestit käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoitukset voi tehdä omalla nimellä tai nimettömästi. Varmistamme, että ilmoittajan henkilöllisyys pysyy salassa ja ettei ilmoittajalle aiheudu kielteisiä seurauksia, vaikka ilmoitus ei johtaisikaan jatkotoimiin tai tutkimuksiin. Ilmoituskanavan väärinkäyttö tekemällä tahallisesti vääriä ilmoituksia on kuitenkin kiellettyä ja voi johtaa oikeudellisiin jatkotoimenpiteisiin.

Kaikki ilmoitukset käsitellään. Käsittelijät voivat kuitenkin hylätä ilmoituksen, jos:

  • ilmoitettu asia ei kuulu näiden ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin
  • ilmoitusta ei selvästi ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa taikka se koskee yksityisiä tietoja, kuten terveyttä, poliittista, seksuaalista tai uskonnollista näkemystä
  • ilmoituksen perusteella ei ole saatavilla riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
  • ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu.

Kaikista asianmukaisista ilmoituksista tehdään perusteellinen selvitys. Ilmoituksen selvitykseen ei osallistu henkilö, jota epäily koskee tai jolla on yhteyksiä siihen.

Jos ilmoittaja tekee ilmoituksen omalla nimellään, hänen nimeään ei paljasteta muille kuin ilmoituksen käsittelijöille. Jos ilmoitus koskee rikosta, ilmoittajan henkilöllisyys voidaan kuitenkin joutua paljastamaan viranomaisen suorittaman esitutkinnan ja oikeudenkäyntien yhteydessä.