A real partner.

Lue artikkelimme Rakentaminen -liitteesä

Kannattaako edullinen vai kustannustehokas tarjous?

Artikkelissa nostamme esiin asioita, jotka tarjouksia vertailtaessa on hinnan lisäksi tärkeä huomioida. Hinnalla on helppo kilpailla, mutta toteutusvaiheessa edullisin tarjous saattaakin osoittautua riskiksi, mikäli urakoitsijan ammattitaito ja resurssit eivät riitä reagoimaan projektin aikana tapahtuviin yllätyksiin. Lue miten Nurminen Worksin aktiivinen ote tarjouslaskennasta toteutukseen helpottaa projektin läpivientiä ja tuo parhaimmillaan jopa kustannussäästöjä.

ARTIKKELI